Het doel van CONTROLS IT B.V. is een toegevoegde waarde creëren voor de organisatie waarvoor opdrachten uitgevoerd worden door . Het doel van CONTROLS IT B.V. is een toegevoegde waarde creëren voor de organisatie waarvoor opdrachten uitgevoerd worden door Het doel van CONTROLS IT B.V. is een toegevoegde waarde creëren voor de organisatie waarvoor opdrachten uitgevoerd worden door Het doel van CONTROLS IT B.V. is een toegevoegde waarde creëren voor de organisatie waarvoor opdrachten uitgevoerd worden door:

 

 

  1.   Gezamenlijk met de medewerkers de processen efficiënt en gestructureerd in te richten.
  2. Verbeteringen in de organisatie aan te brengen door continue op zoek te gaan naar een efficiënte en effectieve oplossing.
  3. Waarbij IT een belangrijke tool is om bovenstaande mogelijk te maken.
  4. En waarbij de kwaliteitscirkel van Deming een goed hulpmiddel is voor borging van de kwaliteit tijdens het oplossen van problemen. (Toepassen van de kwaliteitscirkel zorgt voor een kritische blik en tijdige bijsturing.)

De deming cirkel in het logo staat voor:

Stap 1: een duidelijke planning maken (bij budgetten, normen, projecten etc.). Stap 2: uitvoeren. Stap 3: controleren of het volgens planning verloopt (de rapportages voor bewaking). Stap 4: bijsturen waar nodig is. Als deze 4 stappen goed worden uitgevoerd zal dit leiden tot betere performance van de bedrijfsprocessen